Sairat Madhaly Langdy chy Sapa…


Sairat Madhaly Langdy chy Sapani la Atak honar....
.........
Karan????
.................
.........................
................................
Maharastrat Ghutaka bandi asun
Sapani Ghutaka Vikat hoti....

SMS Category : Sairat Jokes