Parsha : mala kurdayya, papdy …


Parsha : mala kurdayya, papdy lai avadatat...
.......
......
Archi : mala bhi....
.........
.........
Parsha : english madhe sang na......
......................
Archi farar ahe sapadali ka?????

SMS Category : Sairat Jokes