Porga : Maadi, mi khelale jau?…


Porga : Maadi, mi khelale jau?

Maadi : Tuna abale ichar...

Porga : Abba mi khelale jau?

Abba : Tune maadi le ichaar...

Porga : Tyani mayani upad maru...hai ghar she ka talathi office se...


SMS Category : khandeshi Jokes