Khandeshi gaon main...Ek narsa…


Khandeshi gaon main...
Ek narsari class ke hindi ke oral peper main...
Madam ne pucha ki..
5 Sabajio ke naam batao?
----
Bachha bola..
----
Patody, Dubukwady, Khudmirchi ka pani,
Bajjis ke batt, ani Kuldlais ke tar ki bhaji.........


SMS Category : khandeshi Jokes