Khandesh chi Archi..."Ghari ja…


Khandesh chi Archi...
"Ghari ja......."
......
......
.........
............
............
Marathi nahi samjat.....
Ahirani ma sangu........
.........
"Ghar vyay...."

SMS Category : khandeshi Jokes