Gabbar : Kare o.. sambha...yaa…


Gabbar : Kare o.. sambha...

yaa koin lok shetas re...jya whatsapp var messege nahi kartas...

Sambha: Sardar ya bhyan khatarnak lok shetas..

Jya miss call mara nantar bhi balance check kartas..

ha haa...


SMS Category : khandeshi Jokes