god god purna chya p…


god god purna chya poli var ghe bharpur tup....

aho sasu tumhi nishchinta raha...hichyavar prem karnar mi khup...


SMS Category : Marathi Ukhane


nashik la jaatch win…


nashik la jaatch wine pinyacha karta maan...
tujhyavina kharach nai jaat ga ekahi kshaan...


SMS Category : Marathi Ukhane


nariman point var ye…


nariman point var yete samudrachi laat....
xyz la pahilyavarch ugavte majhi pahat...


SMS Category : Marathi Ukhane


VT chya station varn…


VT chya station varna local nighte fast....
xyz ani majha saat janma karel last!!


SMS Category : Marathi Ukhane


koregaon chya parkat…


koregaon chya parkat burger king cha stand...
xyz cha naav ghete je daarat gheun ale band...


SMS Category : Marathi Ukhane


nagpur cha wada bhat…


nagpur cha wada bhat ani punyacha shikran....

mi hicha raj ani hi majhi simran.....


SMS Category : Marathi Ukhane


usa la janyacha swap…


usa la janyacha swapna karnar ahe he majha purna...
jivnachya pravesh daaravar laglet anandache torna...


SMS Category : Marathi Ukhane


los angeles cha phot…


los angeles cha photo pahilyavar kela mi hyana pasanta...
ghari yei paryanta milu dili nahi hyani mala usanta...


SMS Category : Marathi Ukhane


new york firlo, cali…


new york firlo, california rahilo ani washington madhe kele kaam...
xyz la pahila...ani kaam jhala majha tamaam...


SMS Category : Marathi Ukhane


kuthech maan lagat n…


kuthech maan lagat nahi...na ghar, na office, na maal....
anandachya uklya phutatat jehva yeto america hoon hyancha call...


SMS Category : Marathi Ukhane